Rešitve

Digitalizacija energetskega sektorja

Virtualna elektrarna

NGEN EIC: 28X000000000049M

NGEN d.o.o. je ponudnik energetskih sistemskih rešitev.

NGEN kot agregator uporablja tehnologijo združevanja proizvajalcev, hranilnikov in porabnikov električne energije v regulacijsko skupino. Vsak fizični energetski sistem predstavlja najmanjšo enoto virtualne elektrarne (VPP), več sistemov skupaj pa tvori regulacijsko skupino, ki jo NGEN s sistemskim algoritmom upravlja na tržnem nivoju primarne, sekundarne ali terciarne regulacije.

Rešitve za partnerje

Analiza vašega portfelja

Pomoč pri razvoju novih energetskih rešitev

Upravljanje primarne, sekundarne in terciarne regulacije

Pomoč pri nakupu opreme

Izobraževanje

Mesečno obračunavanje trženja energetske prožnosti

Ocena tveganj v bilančni skupini

Ocena izvedljivosti

Povezovanje z drugimi bilančnimi skupinami

Pregled sistemskih rešitev

Primarna regulacija energije

Primarna kontrola zagotavlja obnovitev ravnotežja med neravnovesjem proizvodnje in porabe v nekaj sekundah. Frekvenca je stabilizirana v območju dopustnih mejnih vrednosti. Aktiviranje poteka neposredno v elektrarnah s krmilniki turbin. Frekvenco omrežja se spremlja in se v primeru odstopanj takoj aktivira potrebna primarna moč krmiljenja. Vsi upravljavci prenosnih omrežij, ki so zastopani v UCTE, morajo biti v skladu z UCTE predpisi v svoji državi: količina primarne moči ki jo je treba vedno vzdrževati, se vsako leto prilagodi v skladu s specifikacijami ENTSO-E.


Sekundarna regulacija energije

Sekundarni nadzor je namenjen uravnavanju z namerno izmenjavo energije kontrolnega območja z ostalim kompozitom UCTE s hkratno podporo frekvence 50 Hz. V primeru neravnovesja med proizvodnjo in porabo energije, bo centralna krmilna naprava samodejno prevzela regulacijo omrežja v povezanih elektrarnah. Pogoj je da so te elektrarne v obratovanju, vendar ne smejo proizvajati najvišje ali najnižje možne nazivne moči, da lahko kadarkoli izpolnijo zahteve centralnega omrežnega krmilnika. Sekundarna kontrola se aktivira po nekaj sekundah in se običajno zaključi po 15 minutah. Če se vzrok za odmik po 15 minutah ne odstrani, se sekundarna kontrola nadomešča s terciarno kontrolo.


Terciarna regulacija energije

Terciarna rezerva se uporablja za zamenjavo sekundarne kontrolne rezerve in s tem za vzpostavitev zadostnega sekundarnega kontrolnega pasu. Terciarna rezerva je potrebna zlasti za izravnavo velikih, dolgotrajnejših nihanj sistema, zlasti na proizvodnih izgubah ali nepredvidenih dolgoročnih obremenitvah. Aktivacijo izvaja slovenski operater prenosnega sistema s posebnimi obvestili, ki jih pošilja agregatorjem v elektronskem signalu. Ti morajo nato v 15 minutah zagotavljati oskrbo dodatne terciarne energije, ne glede na trenutno časovno razporeditev proizvodnje.
Kakšni sistemi so primerni

Baterije

Primarna regulacija
Sekundarna regulacija
Terciarna regulacija

SPTE in zasilni generatorji

Sekundarna regulacija
Terciarna regulacija

Toplotne črpalke

Sekundarna regulacija
Terciarna regulacija

Kompresorji

Terciarna regulacija


Termoelektrarne

Terciarna regulacija


Toplarne

Sekundarna regulacija
Terciarna regulacija

Prečrpovalne naprave za shranjevanje energije

Primarna regulacija
Sekundarna regulacija
Terciarna regulacija

Hidroelektrarne

Primarna regulacija
Sekundarna regulacija
Terciarna regulacija

Sistemi na bioplin

Sekundarna regulacija
Terciarna regulacija

Klimatske in prezračevalne naprave

Terciarna regulacija


Črpalke

Sekundarna regulacija
Terciarna regulacija

Sončne elektrarne

Terciarna regulacija


Prihaja vaš dostop do trga

Naši partnerji bodo pridobili individualni dostop do portala za trgovanje z električno energijo v realnem času

NGEN bo svojim uporabnikom zagotavljal neomejen in transparenten dostop do evropskega trga z električno energijo, brez velikih naložb v infrastrukturo ali osebje. Naša uporabnikom prijazna in varna platforma bo omogočala omogoča optimizacijo cen in količin energetskih zahtev, natančno upravljanje bilančnih skupin, trženje opreme, avtomatizirano upravljanje trgovanja z električno energijo in tehnično podporo opreme in vmesnikov za zajemanje vrednosti v realnem času.
Preko portala bo mogoče uporabljati tudi storitve kot je modelska napoved vremena in cen.